Jak informuje P. Stanisław Horyń:

14 września 2018 roku jest odpust brzozdowiecki.

Zapraszam wszystkie Rodziny Brzozdowieckie, sympatyków, znajomych oraz wszystkich, którym jest bliski Cudowny Obraz Brzozdowiecki łaskami słynący, do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bolesnej w Kamieniu Pomorskim na:

Odpust, 14 września 2018 o godzinie 17:00

Po odpuście spotkanie brzozdowian z poczęstunkiem w Pałacu Biskupim.

Zaproszenie na promocję książki.
Z materiałów prasowych nadesłanych przez autora:
„RANY ZBAWICIELA to książka o wielkiej przyjaźni Boga i Człowieka. Obejmuje ona chronologicznie okres od powstania parafii w Brzozdowcach w 1410 roku do czasów współczesnych. To sześćset lat niezwykłej historii zwyczajnych ludzi i zwyczajnego miasteczka, położonego w malowniczej dolinie Dniestru około czterdzieści pięć kilometrów na południe od Lwowa. Kolejne stronice odkrywają przed Czytelnikiem codzienne życie tych zwykłych ludzi. Jest to historia ich niezwykłej miłości i wiary w Chrystusa Ukrzyżowanego z Brzozdowiec i Jego Bolesnej Matki Maryi. Książka jest owocem kilku lat poszukiwań i badań naukowych ks. Piotra Zawady SAC – pallotyna pochodzącego z Jarszewa – związanych z Brzozdowcami i cudownym obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, który znajdował się niegdyś na Kresach Rzeczypospolitej, a od 1945 roku w Kamieniu Pomorskim. Ukazuje ona rys historyczny brzozdowieckiej parafii i przedstawia okoliczności, które sprawiły że cudowny obraz znalazł się w Kamieniu Pomorskim. To po trosze przewodnik, po trosze pamiętnik. Obie jej funkcje się uzupełniają. W bardzo szczególny sposób dotyka powojennej historii Kamienia Pomorskiego, historii ludzi, którzy zmuszeni do opuszczenia drogich sercu miejsc i zabrania tego, co mieli najcenniejsze – w tym cudownego obrazu – na swój nowy dom wybrali Kamień Pomorski i jego okolice.
Z każdym rokiem pamięć o repatriantach jest coraz słabsza – odchodzą świadkowie tamtych wydarzeń, zabierając ze sobą wspomnienia szczęśliwych dni dzieciństwa w Brzozdowcach, tragicznych lat wojny i wreszcie przymusowego wyjazdu w nieznane, gdzie musieli rozpocząć życie od nowa. Książka księdza Zawady SAC jest pięknym wspomnieniem dla byłych mieszkańców Brzozdowiec, natomiast dla młodego pokolenia mieszkańców Zachodniopomorskiej ziemi dobrą lekcją historii.
—————————————————————–
Ks. mgr lic. Piotr Zawada SAC urodził się w 1979 roku w Kielcach, pochodzi z Jarszewa. Jest pallotynem, duszpasterzem, katechetą i rekolekcjonistą. Absolwent LO im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim, związany z kamieńskimi madrygalistami. Studiował filozofię i Teologię w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Teologii Apostolstwa na UKSW. Jest autorem licznych artykułów dotyczących Brzozdowiec, w tym historii i kultu cudownego obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. ”

Przekazuję zaproszenie, które nadesłał proboszcz parafii św. Ottona w Kamieniu Pomorskim ks. kanonik Dariusz Żarkowski oraz przedstawiciele rodzin brzozdowieckich, państwo: Jadwiga Abramowicz, Adam Kordal, Ludwik Wiewiórski, Józef Malinowski.
Zbliża się I rocznica powołania Sanktuarium Cudownego Obrazu Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej z Brzozdowiec w konkatedrze kamieńskiej. Program obchodów rocznicowych jest następujący:
13 września 2011 – wigilia odpustu – msza święta o godz. 19:00.
14 września 2011 – Odpust. Msza święta o godz. 17:00 z udziałem Metropolity Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.
15 września 2011 – Matki Bożej Bolesnej. Msza święta o godz. 19:00 z udziałem ojca Piotra Zawady.
———————————————————–
Przy tej okazji przekazuję także prośbę ojca Piotra Zawady, zawartą w liście. Jest badaczem historii Cudownego Obrazu z Brzozdowiec i autorem książki „Rany Zbawiciela”. Przygotowuje obecnie monografię książkową o Parafii Brzozdowce. Podzielmy się ciekawymi informacjami, pamiątkami, ciekawostkami. Autor poszukuje wspomnień, fotografii, a także zdjęcia panoramy przedwojennych Brzozdowiec. Jeżeli możemy pomóc, skontaktujmy się z ojcem Piotrem – jak sądzę przez adres Sanktuarium, ale od siebie dodam, że można także pisać na adres: brzozdowce@gmail.com Obiecuję pośredniczyć w przekazaniu materiałów elektronicznych.
Dodam też, że jest to dla mnie osobiście bardzo ważne, ponieważ kiedyś w moim posiadaniu była fotografia szkolna wykonana pod koniec lat 20., na której była także moja Babcia. Niestety fotografia ta zaginęła. Może okaże się, że ktoś ma odbitkę?

Zapraszamy do Wrocławia na występy uczniów Szkoły Polskiej z Nowego Rozdołu. Koncert odbędzie się 13 i 14 maja na Rynku Wrocławskim o godz 14.00.

Dokument o Rozdole w TVP Historia: sobota 22.01 o 22:00 i niedziela 23.01 o 14:25.

Zaproszenie na Sympozjum naukowe, zorganizowane przez Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i Parafię św. Ottona w Kamieniu Pomorskim, 13 września 2010, o godz. 17:00 w Pałacu Biskupim, z okazji ogłoszenia Katedry Kamieńskiej Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej.
Zaproszenie przesłał ks. mgr lic. Piotr Zawada.

Tematyka sympozjum:

-Brzozdowce – miasto trzech kultur 1410-1939.

-Zagadnienia artystyczne dotyczące obrazu brzozdowieckiego.

-Kult obrazu Pana Jezusa i M.B. Bolesnej 1746-1945 Brzozdowce, 1945-2010 Kamień Pomorski.

-Unikalne plany kościoła i fotografie sprzed 1939.

PLAKAT SYMPOZJUM

21 grudnia 2009 o 16.10 w TV Polonia będzie można zobaczyć program z cyklu Goniec kresowy – „Rozdół Lanckorońskich”.

%d blogerów lubi to: