Lektura ksiąg metrykalnych parafii brzozdowieckiej jest bardzo interesująca dla każdego, kto poszukuje ciekawostek genealogicznych i interesuje się historią Brzozdowiec i okolicy. Udostępnione na stronach AGAD skany ksiąg obejmują lata: 1835-1841, 1874 i 1903. Zapisy prowadzone są po łacinie, z różną dokładnością i nie zawsze czytelnym charakterem pisma, jednak znając typowe brzozdowieckie nazwiska, można się domyślać. Imiona podane są w brzmieniu łacińskim (np. Agnes – Agnieszka). Można próbować orientować się w koligacjach na podstawie informacji o tym, kto był świadkiem na czyim ślubie, albo kim byli rodzice chrzestni. Odnotowane są także nazwiska księży udzielających sakramentów, a przy zapisie narodzin znajduje się także nazwisko akuszerki, która odbierała poród. Pomocna w uzupełnieniu luk o narodzinach jest księga ślubów, w której czasem podane są daty narodzin państwa młodych, a także księga zgonów, gdzie niekiedy podana jest przyczyna śmierci. Możemy się więc dowiedzieć, że w roku 1874 wielu mieszkańców Brzozdowiec, w różnym wieku, zmarło na tyfus. Nie wiadomo, czy można to nazwać epidemią, ale większość zgonów wydaje się być spowodowana właśnie tą chorobą. Inną ciekawostką jest, pochodzący z 1903, zapis chrztu młodej Żydówki ze Złoczowa, która pół roku później poślubiła Polaka – tu potwierdziła się historia znana mi z rodzinnych przekazów ustnych, jednak Babcia nie znała nazwisk tych osób i nie pamiętała dokładnie, kiedy to było. Innym ciekawym wątkiem jest zmiana pisowni nazwisk w ciągu kilkudziesięciu lat obejmujących zapisy w księgach. Pojawiają się np. nazwiska: Wywiórski, Wewiórski, Wiewiórski, dotyczące prawdopodobnie tych samych rodzin, jak również: Freydenberg, Freudenberg i Freidenberg. Ogólnie zestaw brzozdowieckich nazwisk jest dość powtarzalny, co może trochę utrudniać odnalezienie własnych przodków, zwłaszcza z uwagi na luki w ciągłości zapisów. Najbardziej typowe nazwiska to (alfabetycznie): Berezowski, Bilicki, Bocheński, Burlikowski, Guga, Kłosowski, Kozłowski, Kulpa, Mendocha, Mroczkowski, Rodakiewicz, Struk, Szymański, Śliwak, Tatarewicz, Wesołowski, Wróblicki. Najbardziej popularne imiona dziewcząt urodzonych w III dekadzie XIX wieku to: Marianna i Rozalia. Śmiertelność dzieci była jednak, co typowe dla owych czasów, dość wysoka. Natomiast najbardziej długowiecznym mieszkańcem Brzozdowiec wydaje się być zmarły w roku 1838 stuletni Błażej Berezowski.

Na stronie archiwum AGAD (Archiwum Głównego Akt Dawnych) w Warszawie, można przeglądać skany wybranych ksiąg metrykalnych parafii brzozdowieckiej (należącej wówczas do dekanatu Świrz) i dokumentujących narodziny, śluby i zgony mieszkańców Brzozdowiec oraz ościennych miejscowości, takich, jak: Ruda, Czyżyce, Hranki-Kuty, Malechów, Laszki Górne, czy Borynicze.  Dostępne są trzy grupy dokumentów: z lat 1835-1841, z roku 1874 i z 1903. Nie wszystkie materiały są czytelne, ze względu na charakter pisma, ale także zbyt jasny skan informacji z 1874, który bardzo utrudnia czytanie. Klucz do terminologii łacińskiej można znaleźć również na stronie AGAD w poradach dla genealogów-amatorów. W najbliższym czasie postaram się opisać na stronie wybrane ciekawostki znalezione w archiwach.  Zachęcam do samodzielnych poszukiwań genealogicznych.

%d blogerów lubi to: