Nowe – przedwojenne fotografie w Galerii można obejrzeć tutaj. Zdjęcia nadesłał Stanisław Burlikowski. Zachęcam do oglądania – może uda się rozpoznać niektóre z osób na zdjęciach zbiorowych?

Książka ks. Piotr Zawady Rany Zbawiciela, wydana nakładem Apostolicum, traktuje o historii, teologii i kulcie obrazu Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej z Brzozdowiec, a znajdującego się obecnie w Kamieniu Pomorskim. Łączy w sobie walory pracy naukowej z przystępną lekturą, ciekawą dla każdego czytelnika zainteresowanego tematyką brzozdowiecką. Autor w kolejnych rozdziałach przybliża temat, przechodząc od perspektywy ogólnej, czyli zarysu dziejów miasteczka i parafii, do historii kościoła, kontekstu lokalnego kultu obrazu a także wątków interpretacji teologicznej. Widać staranne opracowanie źródeł historycznych. Szczególnie ciekawe, dla mnie osobiście, było wyjście poza dane z broszurki ks. Motykiewicza i rozszerzenie katalogu informacji o cudach. Widoczny jest również fachowy opis ikonografii obrazu. Dużą zaletą książki są także niepublikowane wcześniej archiwalne fotografie Brzozdowiec oraz bogata literatura przedmiotu odsyłająca zainteresowanych do źródeł historycznych. W książce jest wiele szczegółów, które są dowodem na rzetelne przygotowanie materiału badawczego, a i dla mnie są powodem do drobnych zmian w treści strony. Słowem – w bibliografii brzozdowieckiej przybyła nam solidna nowa lektura. Polecam, nie tylko na jesienne wieczory.

Książkę można zamówić przez Wydawnictwo Apostolicum tutaj.

%d blogerów lubi to: