Utworzony został nowy adres e-mail: brzozdowce@gmail.com który będzie teraz podstawowym adresem do kontaktu z administratorem strony.

Galerie z fotografiami będą stopniowo przenoszone do albumów Picasa przypisanych do tego adresu. Może się to wiązać z utratą niektórych komentarzy, ale poprawi dostęp do zdjęć. Zostaną też dodane nowe, archiwalne zdjęcia do Galerii 1 i 1a.