Zaproszenie na promocję książki.
Z materiałów prasowych nadesłanych przez autora:
„RANY ZBAWICIELA to książka o wielkiej przyjaźni Boga i Człowieka. Obejmuje ona chronologicznie okres od powstania parafii w Brzozdowcach w 1410 roku do czasów współczesnych. To sześćset lat niezwykłej historii zwyczajnych ludzi i zwyczajnego miasteczka, położonego w malowniczej dolinie Dniestru około czterdzieści pięć kilometrów na południe od Lwowa. Kolejne stronice odkrywają przed Czytelnikiem codzienne życie tych zwykłych ludzi. Jest to historia ich niezwykłej miłości i wiary w Chrystusa Ukrzyżowanego z Brzozdowiec i Jego Bolesnej Matki Maryi. Książka jest owocem kilku lat poszukiwań i badań naukowych ks. Piotra Zawady SAC – pallotyna pochodzącego z Jarszewa – związanych z Brzozdowcami i cudownym obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, który znajdował się niegdyś na Kresach Rzeczypospolitej, a od 1945 roku w Kamieniu Pomorskim. Ukazuje ona rys historyczny brzozdowieckiej parafii i przedstawia okoliczności, które sprawiły że cudowny obraz znalazł się w Kamieniu Pomorskim. To po trosze przewodnik, po trosze pamiętnik. Obie jej funkcje się uzupełniają. W bardzo szczególny sposób dotyka powojennej historii Kamienia Pomorskiego, historii ludzi, którzy zmuszeni do opuszczenia drogich sercu miejsc i zabrania tego, co mieli najcenniejsze – w tym cudownego obrazu – na swój nowy dom wybrali Kamień Pomorski i jego okolice.
Z każdym rokiem pamięć o repatriantach jest coraz słabsza – odchodzą świadkowie tamtych wydarzeń, zabierając ze sobą wspomnienia szczęśliwych dni dzieciństwa w Brzozdowcach, tragicznych lat wojny i wreszcie przymusowego wyjazdu w nieznane, gdzie musieli rozpocząć życie od nowa. Książka księdza Zawady SAC jest pięknym wspomnieniem dla byłych mieszkańców Brzozdowiec, natomiast dla młodego pokolenia mieszkańców Zachodniopomorskiej ziemi dobrą lekcją historii.
—————————————————————–
Ks. mgr lic. Piotr Zawada SAC urodził się w 1979 roku w Kielcach, pochodzi z Jarszewa. Jest pallotynem, duszpasterzem, katechetą i rekolekcjonistą. Absolwent LO im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim, związany z kamieńskimi madrygalistami. Studiował filozofię i Teologię w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Teologii Apostolstwa na UKSW. Jest autorem licznych artykułów dotyczących Brzozdowiec, w tym historii i kultu cudownego obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. ”

%d blogerów lubi to: