Zapraszam na stronę na Facebooku powiązaną z tym blogiem.

Strona Brzozdowce_www

W przedwojennych przewodnikach turystycznych po województwie stanisławowskim nie pojawiają się wzmianki o Brzozdowcach, jest natomiast zachęta przyjazdu do Rozdołu (s. 33), informacja o Żydaczowie i Kochawinie (s. 34). Oto cytat dotyczący Rozdołu. Pisownia oryginalna:

„Warto zboczyć 13  1/2 km na południowy wschód od Mikołajowa, do miasteczka Rozdół (pow. Żydaczów) 4.000 miesz.

Restauracje: Bratstein M., Robinson R.

Urząd Miejski, jeden kościół rzymsko-kat., synagoga, Klasztor s.s. Miłosierdzia ze szpitalem.

Targi, co poniedziałek.

W miejscu: cegielnie, browar.

Rozdół jest malowniczo położony nad Dniestrem. W kościele O.O. Karmelitów piękne ołtarze i kaplica z grobowcami Rzewuskich. Stara cerkiew, otoczona galerją, oraz dzwonnica murowana w kwadracie, z kopułą wychodzącą z ośmioboku, należy do najpiękniejszych. Piękny pałac hr. Lanckorońskiego, wraz z ogromnym parkiem, zawiera bibljotekę z 20.000 dzieł (wśród których są unikaty z XVI. i XVII. w.), galerję obrazów (wśród których jest wiele Malczewskiego, n.p. serja karykatur z podróży jego do Azji Mniejszej), portrety rodzinne, oraz wielki zbiór sztychów, archiwum Rzewuskich z XVIII. w., kolosalny zbiór fotografji, zawierający przeszło 120.000 zdjęć – jeden z największych w świecie. W kaplicy pałacowej znajduje się składany ołtarz polowy z XVII. w. W archiwum wiele listów Stanisława Augusta i Kościuszki. Pokoje są urządzone stylowo. Pozatem na uwagę zasługują skrzydła drzwiowe po domach mieszczańskich z ornamentyką z klepek w kształcie słońca. Na północ w stronę Stulska piękna okolica, zwana Szwajcarją Rozdolską.”

Romuald Dąbrowski, Przewodnik ilustrowany po województwie stanisławowskiem, Stanisławów, 1930. Reprint, Wyd Ruthenus, Krosno 2011, s. 32-35.

Pałac Lanckorońskich w Rozdole - pocztówka

Pałac Lanckorońskich w Rozdole przedstawiony na przedwojennej pocztówce, opisany w powyżej cytowanym przewodniku.

%d blogerów lubi to: