201907_Brzozdowce_kosciol_3

Sierpniowa wizyta w Brzozdowcach była udana, choć pogoda nie dopisała. Dziękuję serdecznie ks. Damianowi Pankowiakowi za poświęcony czas i oprowadzenie po kościele oraz za zachętę do zwiedzenia kościoła w Hodowicy, któremu poświęcony będzie odrębny wpis.

Dobrze, że mimo trudności, są postępy w restaurowaniu fresków i rzeźb, które w murach kościoła się zachowały. Na szczególne uznanie zasługuje ofiarna praca młodych wolontariuszy z Wolontariatu Misyjnego Salvator przy odnawianiu polskich nagrobków na cmentarzu.

Tegoroczne zdjęcia z Brzozdowiec znajdują się w galerii nr 6.

Reklamy
rycina_brzozdowce

Rycina z broszury W. Mrowińskiego (1886), autor nieznany. Z zasobów Biblioteki Narodowej (Archiwum Polona)

W zasobach Archiwum Polona prowadzonego przez Bibliotekę Narodową pojawił się skan broszurki o cudownym obrazie znajdującym się w brzozdowieckim kościele. Broszurę pt. zredagowaną przez ks. Waleriana Mrowińskiego i wydaną w roku 1886 we Lwowie nakładem brzozdowieckiego proboszcza, ks. Joachima Motykiewicza (jak zadeklarowano na pierwszej stronicy, dochód z jej wydania miał umożliwić pokrycie dachu kościoła blachą) zdigitalizowano w ramach projektu Patrimonium. Przeglądając Polonę można też zapoznać się z innymi publikacjami ks. Mrowińskiego. Treść broszury opublikowana została we fragmentach na naszej stronie internetowej już ok. 2002 roku, przepisana wówczas przez autorkę z kserokopii będącej w posiadaniu rodziny.

obraz_brzozdowce_rycina

Rycina przedstawiająca obraz znajdujący się w brzozdowieckim kościele (autor nieznany). Z zasobów Biblioteki Narodowej (Archiwum Polona)

Broszura, prócz opisu cudów, zawiera też dwie ryciny nieznanego autorstwa: z widokiem kościoła oraz cudownym obrazem, a także słowa pieśni i modlitw związanych z jego kultem.

Wesołego Alleluja

18/04/2019

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składam Czytelniczkom i Czytelnikom tej strony oraz wszystkim, którym Brzozdowce są bliskie, serdeczne życzenia Wesołego Alleluja.

wielkanoc_2019

Przedwojenna pocztówka z Archiwum Polona Biblioteki Narodowej.

Zapraszam do obejrzenia filmu nagranego w Brzozdowcach w maju 2006 roku.

Wszystkim czytelniczkom i czytelnikom tej strony składam serdeczne życzenia: z powinszowaniem Nowego Roku!

80030713

Przedwojenna pocztówka z zasobów Archiwum Polona Biblioteki Narodowej

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam serdeczne życzenia czytelniczkom i czytelnikom tej strony oraz wszystkim, którym Brzozdowce są wciąż bliskie.

80030103

Przedwojenna pocztówka z zasobów Archiwum Polona (Biblioteki Narodowej), projekt pędzla Ludwika Stasiaka.

 

DSC_0011Tegoroczne zdjęcia z Brzozdowiec można oglądać w nowo utworzonej galerii Brzozdowce 5. Trzy z nich, wykonane w czerwcu b.r. są autorstwa p. Stanisława Horynia. Dwa przedstawiają budynek dawnej gorzelni, jedno – grobowiec dzierżawcy gorzelni, Wiktora Korzennego. Pozostałe zostały wykonane w sierpniu przez autorkę strony podczas krótkiej wizyty w Brzozdowcach. Zdjęć będzie przybywać w miarę ich opracowania.

Jak informuje P. Stanisław Horyń:

14 września 2018 roku jest odpust brzozdowiecki.

Zapraszam wszystkie Rodziny Brzozdowieckie, sympatyków, znajomych oraz wszystkich, którym jest bliski Cudowny Obraz Brzozdowiecki łaskami słynący, do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bolesnej w Kamieniu Pomorskim na:

Odpust, 14 września 2018 o godzinie 17:00

Po odpuście spotkanie brzozdowian z poczęstunkiem w Pałacu Biskupim.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych składam wszystkim czytelnikom tej strony i sympatykom Brzozdowiec.
wielkanoc_2018

Pocztówka wielkanocna projektu Wacława Boratyńskiego. Źródło: Archiwum Biblioteki Narodowej Polona.

 

 

 

Poniżej odczytane z Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych („Szkolnictwo polskie w hołdzie narodowi amerykańskiemu na pamiątkę 150-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych”) podpisy uczniów siedmioklasowej szkoły powszechnej w Brzozdowcach zebrane wiosną 1926 roku. Jeżeli Czytelnicy zauważą jakieś pomyłki, albo mogą pomóc w rozwinięciu inicjałów w całe imiona – proszę o komentarze. Zachowałam pisownię oryginalną.

Lista uczniów zapewne zawiera w sobie pewien klucz, ponieważ, jak wiem z relacji pisemnej Katarzyny z Dąbrowskich Berezowskiej (1919-2002), która naukę w szkole powszechnej w Brzozdowcach rozpoczęła jesienią 1926 roku, „wychowawca [Bronisław Kordal]  ustawił osobno chłopców, osobno dziewczyny i według wzrostu po czworo do jednej ławki”. Można więc przypuszczać, że listę otwierają dzieci najniższego wzrostu.

W nawiasach kwadratowych moje dopiski, a kursywą uzupełnienia, za które dziękuję Czytelniczkom i Czytelnikom strony.

Kl. I. [ołówkiem] 62 osoby [rocznik 1918]

Tadeusz Samotuz, Jakób Szymański, Kazimierz Malec, Michał Wasylczuk, T. Delinowski, J. Raut, J. Szpak, J. Dąbrowski, B. Mazuryk, I. Weiser, J. Kostur, I. Biłous, J. Kozakiewicz, A. Piątkowski, P. Korecki, L. Flank [Hank?], W. Owsik, A. Horyń, P. Dzińdziura, M. Wasylków, J. Heimrot, G. Wasylków, M. Witrowy, P. Ciura, E. Kindij, E. Bilicki, Wermuth, Kawecki, P. Mazuryk,  M. Lawruszenko, B. Kłosowski, D. Martynów, Ch. Danczes, Bronisław Rokaszewski, L. Siedlecki, A. Felsin, M. Grün, Kazimiera Suchorowska, J. Tomos, Ja. Mroczkowska, J. Wójcik, A. Burakowska, R. Scher, M.[aria?] Michajliszyn, Ch. Scher, R. Kłosowska, S. Kłosowska, K. Owsianik, K. Rodakiewicz, S. Wilusz, H. Wewiórska, J. Smereczyńska, M. Szkwirko [?], M. Korecka, E. Mroczkowska, M. Owsianicka, M. Zagórska, Z. Pundur, H. Wallek, L. Wallek, S. Grün, Janina Gawrecka.

Kl. II [piórem] [rocznik 1917, 38 osób]

Czesław Berezowski, T. Burlikowski, L. Diamandstein, Ch. Fried, M. Dydak, J. Kozakiewicz, E. Kuczmynda, B. Manaszczuk, O. Martynów, J. Sieber, S. Sieber, S. Szymański, J. Ukraiński, I. Wasylczuk, A. Wewiórski, I. Weiser, M. Lawroszenko, N. Wallek, I. Sadowy, P. Blidner, M. Dzieńdziura, R. Felsen, B. Kitenplum, M. Kuzyk, Ch. Majer, M. Martynów, S. Popowicz, M. Prokopów, R. Prokopów, R. Ratycz, A.[ntonina?] Sanocka, S. Scher, S. Sieber, M. Soroka, A[niela]. Struk, R. Struk, A. Uboga, K. Zagórska.

Kl. III [rocznik 1916 – 30 osób]

Magierowski, S. Kłosowski, I. Mendocha, S. Berezowski, M. Bideńczuk, I. Kostur, I. [J.?] Szymański, M. Malec, M. Zagórski, M. Mazuryk, W. Hapij, W. Szkwirko, J. Lalak [Lodock?], P. Witrowy, J. I. Mendocha, W. Ciura, A. Mazuryk, I. Ludwińska, K. Guga, I.[J.?] Serafin, I. [J.?] Manaszczuk, A. Kostur, F. Babath, H. Manaszczuk, A. Sawka, Ch. Wallek, A[ntonina?] Wróblicka, R. Thuny, R. Wermuth, E. Dydak.

[Rewers], kl. IV [rocznik 1915 – 29 osób]

Chaim Baumrin, Franciszek Kulpa, Aron Danczes, Samuel Danczes, Emiljan Ludwiński, Chaim Lustig, Michał Kindrat, Marjan Stawiński, Włodzimirz Procyszyn, Mikołaj Ratycz, Juljan Śliwak, Tadeusz Tokarz, Piotr Truchym, Antoni Wójciak, Józef Guga, Chaim Lilien, S. Mroczkowski, Chaja Baumrin, Helena Delinowska, Helena Mroczkowska, Janina Mroczkowska, Marja Horyń, Marja Owsianicka, Emilja Mroczkowska, Helena Pawluś, Helena Suchorowska, Stefania Szpargała, Rachela Strassfeld, Bronisława Jagusiak.

Kl. V. [rocznik 1914 – 36 osób]

Szpak Miron, Edmund Malec, Stanisław Kłosowski, Benjamin Fuks, Michał Kawecki, Czesław Kozar, Stanisław Wołoszynowicz, Stanisław Wasyliszyn, Antoni Śliwak, Stanisław Gawrecki, Dymitr Korecki, Stanisław Kozakiewicz, Tadeusz Zagórski, Michał Kuzyk, Franciszek Malinowski, Józef Paluch, Mendel Thuny, Karol Śliwak, Karol Mroczkowski, Władysław Głowacki, Aniela Dąbrowska, Helena Matusz, Marta Hapij, Marja Bilicka, Magdalena Kostur, Walerja Mroczkowska, Janina Wewiórska, Stanisława Kostur, Jadwiga Berezowska, Chana Storch, Apolonja Owsik, Franciszka Kłosowska, Dreizie Salzmann, Sara Majer, Emilja Mroczkowska, Anna Uboga.

Kl. VI [rocznik 1913 – 13 osób]

Ludwińska, R. Seidel, Ch. Wermuth, F. Hutter, E. Schönfeld, H. Tatarewicz, E. Kłosowska, Bronisław Mroczkowski, S. Paszka, A. Hodowany, Stanisław Mroczkowski, K. Burlikowski, J. Wróblicki.

Kl. VII [rocznik 1912 – 28 osób] Wewiórska, E. Łodziakówna, M. Kulpówna, E. Kozłowska, B. / R. Magierowska, H. Witrowa, J. Wasylczuk, T. Berezowski, J. Prodyus, T. Gawrecki, Tadeusz Mroczkowski, J. Guga, Suchorowski E[dward], E. Mendocha, J. Ukrainski, M. Mendocha, I. Hei[m]roth, Kazimierz Kordal, H. Kordal, M. Ciura, S. Zubrzycki, S. Magierowski, W. Kłosowski, B. Heimroth, Karol Suchorowski, Jan Szpadt, C. Guga, J. Wasylczuk.

 

%d blogerów lubi to: