Jak informuje P. Stanisław Horyń:

14 września 2018 roku jest odpust brzozdowiecki.

Zapraszam wszystkie Rodziny Brzozdowieckie, sympatyków, znajomych oraz wszystkich, którym jest bliski Cudowny Obraz Brzozdowiecki łaskami słynący, do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bolesnej w Kamieniu Pomorskim na:

Odpust, 14 września 2018 o godzinie 17:00

Po odpuście spotkanie brzozdowian z poczęstunkiem w Pałacu Biskupim.

Wskutek zmian w usługach Picasa dostarczanych przez Google, przez jakiś czas niedostępne były galerie zdjęć powiązane ze stroną. Przepraszam za utrudnienia i dziękuję panu Stanisławowi Horyniowi za informację o problemie i pomoc w odzyskaniu dostępu do materiału zdjęciowego. Na razie archiwum galerii znajduje się tutaj. Stopniowo będzie ona przenoszona w pewniejsze miejsce.

Film z uroczystości Poświęcenia Sztandaru w Polskiej Szkole w Rozdole do obejrzenia na stronie Studio Wschód. Materiał został zarejestrowany w kościele w Brzozdowcach.

Książka ks. Piotr Zawady Rany Zbawiciela, wydana nakładem Apostolicum, traktuje o historii, teologii i kulcie obrazu Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej z Brzozdowiec, a znajdującego się obecnie w Kamieniu Pomorskim. Łączy w sobie walory pracy naukowej z przystępną lekturą, ciekawą dla każdego czytelnika zainteresowanego tematyką brzozdowiecką. Autor w kolejnych rozdziałach przybliża temat, przechodząc od perspektywy ogólnej, czyli zarysu dziejów miasteczka i parafii, do historii kościoła, kontekstu lokalnego kultu obrazu a także wątków interpretacji teologicznej. Widać staranne opracowanie źródeł historycznych. Szczególnie ciekawe, dla mnie osobiście, było wyjście poza dane z broszurki ks. Motykiewicza i rozszerzenie katalogu informacji o cudach. Widoczny jest również fachowy opis ikonografii obrazu. Dużą zaletą książki są także niepublikowane wcześniej archiwalne fotografie Brzozdowiec oraz bogata literatura przedmiotu odsyłająca zainteresowanych do źródeł historycznych. W książce jest wiele szczegółów, które są dowodem na rzetelne przygotowanie materiału badawczego, a i dla mnie są powodem do drobnych zmian w treści strony. Słowem – w bibliografii brzozdowieckiej przybyła nam solidna nowa lektura. Polecam, nie tylko na jesienne wieczory.

Książkę można zamówić przez Wydawnictwo Apostolicum tutaj.

Zaproszenie na promocję książki.
Z materiałów prasowych nadesłanych przez autora:
„RANY ZBAWICIELA to książka o wielkiej przyjaźni Boga i Człowieka. Obejmuje ona chronologicznie okres od powstania parafii w Brzozdowcach w 1410 roku do czasów współczesnych. To sześćset lat niezwykłej historii zwyczajnych ludzi i zwyczajnego miasteczka, położonego w malowniczej dolinie Dniestru około czterdzieści pięć kilometrów na południe od Lwowa. Kolejne stronice odkrywają przed Czytelnikiem codzienne życie tych zwykłych ludzi. Jest to historia ich niezwykłej miłości i wiary w Chrystusa Ukrzyżowanego z Brzozdowiec i Jego Bolesnej Matki Maryi. Książka jest owocem kilku lat poszukiwań i badań naukowych ks. Piotra Zawady SAC – pallotyna pochodzącego z Jarszewa – związanych z Brzozdowcami i cudownym obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, który znajdował się niegdyś na Kresach Rzeczypospolitej, a od 1945 roku w Kamieniu Pomorskim. Ukazuje ona rys historyczny brzozdowieckiej parafii i przedstawia okoliczności, które sprawiły że cudowny obraz znalazł się w Kamieniu Pomorskim. To po trosze przewodnik, po trosze pamiętnik. Obie jej funkcje się uzupełniają. W bardzo szczególny sposób dotyka powojennej historii Kamienia Pomorskiego, historii ludzi, którzy zmuszeni do opuszczenia drogich sercu miejsc i zabrania tego, co mieli najcenniejsze – w tym cudownego obrazu – na swój nowy dom wybrali Kamień Pomorski i jego okolice.
Z każdym rokiem pamięć o repatriantach jest coraz słabsza – odchodzą świadkowie tamtych wydarzeń, zabierając ze sobą wspomnienia szczęśliwych dni dzieciństwa w Brzozdowcach, tragicznych lat wojny i wreszcie przymusowego wyjazdu w nieznane, gdzie musieli rozpocząć życie od nowa. Książka księdza Zawady SAC jest pięknym wspomnieniem dla byłych mieszkańców Brzozdowiec, natomiast dla młodego pokolenia mieszkańców Zachodniopomorskiej ziemi dobrą lekcją historii.
—————————————————————–
Ks. mgr lic. Piotr Zawada SAC urodził się w 1979 roku w Kielcach, pochodzi z Jarszewa. Jest pallotynem, duszpasterzem, katechetą i rekolekcjonistą. Absolwent LO im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim, związany z kamieńskimi madrygalistami. Studiował filozofię i Teologię w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Teologii Apostolstwa na UKSW. Jest autorem licznych artykułów dotyczących Brzozdowiec, w tym historii i kultu cudownego obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. ”

Przekazuję zaproszenie, które nadesłał proboszcz parafii św. Ottona w Kamieniu Pomorskim ks. kanonik Dariusz Żarkowski oraz przedstawiciele rodzin brzozdowieckich, państwo: Jadwiga Abramowicz, Adam Kordal, Ludwik Wiewiórski, Józef Malinowski.
Zbliża się I rocznica powołania Sanktuarium Cudownego Obrazu Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej z Brzozdowiec w konkatedrze kamieńskiej. Program obchodów rocznicowych jest następujący:
13 września 2011 – wigilia odpustu – msza święta o godz. 19:00.
14 września 2011 – Odpust. Msza święta o godz. 17:00 z udziałem Metropolity Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.
15 września 2011 – Matki Bożej Bolesnej. Msza święta o godz. 19:00 z udziałem ojca Piotra Zawady.
———————————————————–
Przy tej okazji przekazuję także prośbę ojca Piotra Zawady, zawartą w liście. Jest badaczem historii Cudownego Obrazu z Brzozdowiec i autorem książki „Rany Zbawiciela”. Przygotowuje obecnie monografię książkową o Parafii Brzozdowce. Podzielmy się ciekawymi informacjami, pamiątkami, ciekawostkami. Autor poszukuje wspomnień, fotografii, a także zdjęcia panoramy przedwojennych Brzozdowiec. Jeżeli możemy pomóc, skontaktujmy się z ojcem Piotrem – jak sądzę przez adres Sanktuarium, ale od siebie dodam, że można także pisać na adres: brzozdowce@gmail.com Obiecuję pośredniczyć w przekazaniu materiałów elektronicznych.
Dodam też, że jest to dla mnie osobiście bardzo ważne, ponieważ kiedyś w moim posiadaniu była fotografia szkolna wykonana pod koniec lat 20., na której była także moja Babcia. Niestety fotografia ta zaginęła. Może okaże się, że ktoś ma odbitkę?

Jest możliwość wsparcia renowacji sztandaru brzozdowieckiego.
Apel o wsparcie renowacji sztandaru
Tutaj można obejrzeć jego fotografie i spis fundatorów.

Brzozdowiecki sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej.
Został poświęcony 27 czerwca 1934 roku. Obecnie – ze względu na stan – zostanie poddany konserwacji, po której wróci do kaplicy. Spis wykonały Panie: Jadwiga Abramowicz i Helena Grzesiak. Informację nadesłała Pani Barbara Suchorowska-Włodarczyk. Spis można pobrać w PDF: Spis fundatorów

1%

25/01/2011

Zbliża się możliwość przekazania 1% podatku. Oprócz przekazania go na cele stricte „brzozdowieckie”, za pośrednictwem Caritasu, można także wspomóc fundacje i towarzystwa zaangażowane w sprawy kresowe. Przekazuję informację otrzymaną z Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Poznaniu.

Szanowni Państwo!

Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich w Poznaniu zwraca się z uprzejmą prośbą o wsparcie organizowanej przez nas każdego roku akcji Charytatywnej na rzecz Polaków , którzy pozostali na dawnych naszych Kresach, a obecnie w niepodległej Ukrainie nie dane im jest godne przeżycie na emeryturze czy rencie.

Każdego roku odwiedzamy skromna część tej naszej społeczności we Lwowie, Rohatynie, Brzeżanach oraz Przemyślanach. Nasze dary trafiają też do innych ośrodków kultury polskiej, parafii rzymsko katolickich, a także niesiemy pomoc bratnim polskim organizacjom na Kresach.
W tym roku akcję zbiórki przekazywanych na ten cel środków odliczonych od należnego fiskusowi podatku ( 1 % ) podjął się nam wrocławski oddział Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo Wschodnich, którego numer KRS: 0000099733 wpisać należy do formularza rocznego rozliczenia podatku.
Aby środki przekazane trafiły na konto naszej akcji charytatywnej koniecznie należy dopisać w pozycji (rubryce) „cel szczegółowy” – adnotację
„Akcja charytatywna – Poznań” Wskazane jest też zaznaczenie „X” pozycji ” wyrażam zgodę”.
Wszystkim , którzy wesprą naszą akcję z góry serdecznie dziękujemy.
Jednocześnie prosimy o szerokie dalsze rozpropagowanie naszego apelu – prośby.
Wyrażenie zgody będzie jednocześnie zgodą na wymienienie Państwa w naszym biuletynie wydanym w grudniu 2011 roku.

Łączę wyrazy szacunku

Stanisław Łukasiewicz
wiceprezes- skarbnik Poznańskiego Oddziału TMLiKPW.

Ewentualne zapytania prosimy kierować:
Pracownia projektowa STANLUKS
Stanisław Łukasiewicz
tel/fax. 61-221-70-14
kom. 502-243-385

Dokument o Rozdole w TVP Historia: sobota 22.01 o 22:00 i niedziela 23.01 o 14:25.

%d blogerów lubi to: