Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych składam wszystkim czytelnikom tej strony i sympatykom Brzozdowiec.
wielkanoc_2018

Pocztówka wielkanocna projektu Wacława Boratyńskiego. Źródło: Archiwum Biblioteki Narodowej Polona.

 

 

 

Poniżej odczytane z Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych („Szkolnictwo polskie w hołdzie narodowi amerykańskiemu na pamiątkę 150-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych”) podpisy uczniów siedmioklasowej szkoły powszechnej w Brzozdowcach zebrane wiosną 1926 roku. Jeżeli Czytelnicy zauważą jakieś pomyłki, albo mogą pomóc w rozwinięciu inicjałów w całe imiona – proszę o komentarze. Zachowałam pisownię oryginalną.

Lista uczniów zapewne zawiera w sobie pewien klucz, ponieważ, jak wiem z relacji pisemnej Katarzyny z Dąbrowskich Berezowskiej (1919-2002), która naukę w szkole powszechnej w Brzozdowcach rozpoczęła jesienią 1926 roku, „wychowawca [Bronisław Kordal]  ustawił osobno chłopców, osobno dziewczyny i według wzrostu po czworo do jednej ławki”. Można więc przypuszczać, że listę otwierają dzieci najniższego wzrostu.

W nawiasach kwadratowych moje dopiski, a kursywą uzupełnienia, za które dziękuję Czytelniczkom i Czytelnikom strony.

Kl. I. [ołówkiem] 62 osoby [rocznik 1918]

Tadeusz Samotuz, Jakób Szymański, Kazimierz Malec, Michał Wasylczuk, T. Delinowski, J. Raut, J. Szpak, J. Dąbrowski, B. Mazuryk, I. Weiser, J. Kostur, I. Biłous, J. Kozakiewicz, A. Piątkowski, P. Korecki, L. Flank [Hank?], W. Owsik, A. Horyń, P. Dzińdziura, M. Wasylków, J. Heimrot, G. Wasylków, M. Witrowy, P. Ciura, E. Kindij, E. Bilicki, Wermuth, Kawecki, P. Mazuryk,  M. Lawruszenko, B. Kłosowski, D. Martynów, Ch. Danczes, Bronisław Rokaszewski, L. Siedlecki, A. Felsin, M. Grün, Kazimiera Suchorowska, J. Tomos, Ja. Mroczkowska, J. Wójcik, A. Burakowska, R. Scher, M.[aria?] Michajliszyn, Ch. Scher, R. Kłosowska, S. Kłosowska, K. Owsianik, K. Rodakiewicz, S. Wilusz, H. Wewiórska, J. Smereczyńska, M. Szkwirko [?], M. Korecka, E. Mroczkowska, M. Owsianicka, M. Zagórska, Z. Pundur, H. Wallek, L. Wallek, S. Grün, Janina Gawrecka.

Kl. II [piórem] [rocznik 1917, 38 osób]

Czesław Berezowski, T. Burlikowski, L. Diamandstein, Ch. Fried, M. Dydak, J. Kozakiewicz, E. Kuczmynda, B. Manaszczuk, O. Martynów, J. Sieber, S. Sieber, S. Szymański, J. Ukraiński, I. Wasylczuk, A. Wewiórski, I. Weiser, M. Lawroszenko, N. Wallek, I. Sadowy, P. Blidner, M. Dzieńdziura, R. Felsen, B. Kitenplum, M. Kuzyk, Ch. Majer, M. Martynów, S. Popowicz, M. Prokopów, R. Prokopów, R. Ratycz, A.[ntonina?] Sanocka, S. Scher, S. Sieber, M. Soroka, A[niela]. Struk, R. Struk, A. Uboga, K. Zagórska.

Kl. III [rocznik 1916 – 30 osób]

Magierowski, S. Kłosowski, I. Mendocha, S. Berezowski, M. Bideńczuk, I. Kostur, I. [J.?] Szymański, M. Malec, M. Zagórski, M. Mazuryk, W. Hapij, W. Szkwirko, J. Lalak [Lodock?], P. Witrowy, J. I. Mendocha, W. Ciura, A. Mazuryk, I. Ludwińska, K. Guga, I.[J.?] Serafin, I. [J.?] Manaszczuk, A. Kostur, F. Babath, H. Manaszczuk, A. Sawka, Ch. Wallek, A[ntonina?] Wróblicka, R. Thuny, R. Wermuth, E. Dydak.

[Rewers], kl. IV [rocznik 1915 – 29 osób]

Chaim Baumrin, Franciszek Kulpa, Aron Danczes, Samuel Danczes, Emiljan Ludwiński, Chaim Lustig, Michał Kindrat, Marjan Stawiński, Włodzimirz Procyszyn, Mikołaj Ratycz, Juljan Śliwak, Tadeusz Tokarz, Piotr Truchym, Antoni Wójciak, Józef Guga, Chaim Lilien, S. Mroczkowski, Chaja Baumrin, Helena Delinowska, Helena Mroczkowska, Janina Mroczkowska, Marja Horyń, Marja Owsianicka, Emilja Mroczkowska, Helena Pawluś, Helena Suchorowska, Stefania Szpargała, Rachela Strassfeld, Bronisława Jagusiak.

Kl. V. [rocznik 1914 – 36 osób]

Szpak Miron, Edmund Malec, Stanisław Kłosowski, Benjamin Fuks, Michał Kawecki, Czesław Kozar, Stanisław Wołoszynowicz, Stanisław Wasyliszyn, Antoni Śliwak, Stanisław Gawrecki, Dymitr Korecki, Stanisław Kozakiewicz, Tadeusz Zagórski, Michał Kuzyk, Franciszek Malinowski, Józef Paluch, Mendel Thuny, Karol Śliwak, Karol Mroczkowski, Władysław Głowacki, Aniela Dąbrowska, Helena Matusz, Marta Hapij, Marja Bilicka, Magdalena Kostur, Walerja Mroczkowska, Janina Wewiórska, Stanisława Kostur, Jadwiga Berezowska, Chana Storch, Apolonja Owsik, Franciszka Kłosowska, Dreizie Salzmann, Sara Majer, Emilja Mroczkowska, Anna Uboga.

Kl. VI [rocznik 1913 – 13 osób]

Ludwińska, R. Seidel, Ch. Wermuth, F. Hutter, E. Schönfeld, H. Tatarewicz, E. Kłosowska, Bronisław Mroczkowski, S. Paszka, A. Hodowany, Stanisław Mroczkowski, K. Burlikowski, J. Wróblicki.

Kl. VII [rocznik 1912 – 28 osób] Wewiórska, E. Łodziakówna, M. Kulpówna, E. Kozłowska, B. / R. Magierowska, H. Witrowa, J. Wasylczuk, T. Berezowski, J. Prodyus, T. Gawrecki, Tadeusz Mroczkowski, J. Guga, Suchorowski E[dward], E. Mendocha, J. Ukrainski, M. Mendocha, I. Hei[m]roth, Kazimierz Kordal, H. Kordal, M. Ciura, S. Zubrzycki, S. Magierowski, W. Kłosowski, B. Heimroth, Karol Suchorowski, Jan Szpadt, C. Guga, J. Wasylczuk.

 

%d blogerów lubi to: