Dzięki uprzejmości Stanisława Burlikowskiego publikuję treść i skan listu z 22 lipca 1946 roku, którego nadawcą był ksiądz Michał Kaspruk, a odbiorcą Jan Burlikowski.

W odczytaniu listu pomogli m.in.: Pan Jan Śliwak wraz z córką, za co serdecznie dziękuję.

List opisuje losy społeczności brzozdowieckiej na Pomorzu Zachodnim. Pisownia oryginalna.

List ks. Kaspruka 1 str.

List ks. Kaspruka 2 str

Kochany Janku!

Na list z 20/5/46 odpisuję dopiero dziś, a to dlatego, że prędzej nie mogłem, gdyż szkoła powszechna i gimnazjum zabierały mi cały tydzień, a do tego parafia obszerna, ogromna, bo pomyśl, powiat ma 1130 km2 i na to 2 księży, ja w Kamieniu i o 22 Klm ode mnie w Golczewie drugi – ja oprócz Katedry w Kamieniu obsługuję 3 Kościoły, a przed 28/7 będzie czwarty a od 4/8 piąty, 25 Klm ode mnie, który w tym dniu poświęcę – w życiu tak ciężko nie pracowałem – czekam na ks. Kozłowskiego i jakoś go nie widać.

Kamień jest to miasto powiatowe nad Zatoką bałtycką – położone pięknie – miasto w 65 % w gruzach – stoi tu 39 pułk piechoty, jest gimnazjum, liceum i szkoła VII klasowa pow. Katedra biskupia mała (?), znacznie zniszczona jest to zabytek z czasów Piasta z roku 1174 – piękna budowla – widzieli ją Antek Hodowany, Staszek, Mundek i Józ. Berezowscy, którzy tu byli w maju. U mnie mieszka Fr. Berezowski z pod Kościoła – na przedmieściu mieszka Feliks Kłosowski – w Trzebieszewie 6 Klm stąd jest kilkanaście naszych rodzin, a to: Koty, Kostuch  Tad. (?) Ciura, Mentełyk (?), Horyń, Gust. Slusarze(?), Piątkowski Bronisł., Szymański Miśko z matką, Berezowski i inni – w Chrząstowie Palińscy. Ci należą do mojej parafii – w Niemicy par. Golczewo są obaj Oleśkowie, Fr. Wewiórski, Kaz. Berezowski Kowal, Fr. i Jan Śliwaki, Bereżyński, Manaszczuk z Helką Mroczkowską i inni. W Goliszewie, Józ. Wereszczyński, Józef Suchorowski, Kania(?) ….. z ojcem i braćmi – w Braterskiej Woli mój Błażko, który jest tam sołtysem, Stach Kawecki, ….szczenko, Guga – ot rozbitki – tu umarł stary Piątkowski – reszta się trzyma – ze Slązka pisał do mnie Antek Jaworski, z Gożowa Tad. Gołębiowski, co z innymi się dzieje nie wiem – Com przeżył od X/45 to Bogu wiadomo – ale o tem kiedyś pogadamy – jak masz ochotę przyjedź w odwiedziny – tylko z góry zaznaczam że do kolei 22 Klm. Jak Ci się powodzi, a Kasia czy zdrowa – a jak rodzicom idzie i innym. Na tem kończę – pozdrów znajomych – ja codziennie modlę się za swoich parafian przed cudownym Obrazem, który umieściłem w Katedrze – Całuję Was serdecznie,

                                                                             Ks. M. Kaspruk, Kamień 22/7/46

W liście wymienieni są, m.in. trzej bracia Berezowscy: Józef (1906-1956), Zygmunt (1914-1998) i Stanisław (1922-2007), którzy po wojnie mieszkali w Tarnowie wraz z rodzinami. Józef Berezowski był kolejarzem, podróżował wiele po Polsce, odwiedzając rozproszonych krewnych i znajomych z Brzozdowiec.

Ksiądz Michał Kaspruk pisał także wcześniej wspomnienia, które dotyczyły jego doświadczeń w czasie I wojny światowej, gdy przebywał w Lubaczowie. Można je przeczytać tutaj.

Zaproszenie na promocję książki.
Z materiałów prasowych nadesłanych przez autora:
„RANY ZBAWICIELA to książka o wielkiej przyjaźni Boga i Człowieka. Obejmuje ona chronologicznie okres od powstania parafii w Brzozdowcach w 1410 roku do czasów współczesnych. To sześćset lat niezwykłej historii zwyczajnych ludzi i zwyczajnego miasteczka, położonego w malowniczej dolinie Dniestru około czterdzieści pięć kilometrów na południe od Lwowa. Kolejne stronice odkrywają przed Czytelnikiem codzienne życie tych zwykłych ludzi. Jest to historia ich niezwykłej miłości i wiary w Chrystusa Ukrzyżowanego z Brzozdowiec i Jego Bolesnej Matki Maryi. Książka jest owocem kilku lat poszukiwań i badań naukowych ks. Piotra Zawady SAC – pallotyna pochodzącego z Jarszewa – związanych z Brzozdowcami i cudownym obrazem Pana Jezusa Ukrzyżowanego, który znajdował się niegdyś na Kresach Rzeczypospolitej, a od 1945 roku w Kamieniu Pomorskim. Ukazuje ona rys historyczny brzozdowieckiej parafii i przedstawia okoliczności, które sprawiły że cudowny obraz znalazł się w Kamieniu Pomorskim. To po trosze przewodnik, po trosze pamiętnik. Obie jej funkcje się uzupełniają. W bardzo szczególny sposób dotyka powojennej historii Kamienia Pomorskiego, historii ludzi, którzy zmuszeni do opuszczenia drogich sercu miejsc i zabrania tego, co mieli najcenniejsze – w tym cudownego obrazu – na swój nowy dom wybrali Kamień Pomorski i jego okolice.
Z każdym rokiem pamięć o repatriantach jest coraz słabsza – odchodzą świadkowie tamtych wydarzeń, zabierając ze sobą wspomnienia szczęśliwych dni dzieciństwa w Brzozdowcach, tragicznych lat wojny i wreszcie przymusowego wyjazdu w nieznane, gdzie musieli rozpocząć życie od nowa. Książka księdza Zawady SAC jest pięknym wspomnieniem dla byłych mieszkańców Brzozdowiec, natomiast dla młodego pokolenia mieszkańców Zachodniopomorskiej ziemi dobrą lekcją historii.
—————————————————————–
Ks. mgr lic. Piotr Zawada SAC urodził się w 1979 roku w Kielcach, pochodzi z Jarszewa. Jest pallotynem, duszpasterzem, katechetą i rekolekcjonistą. Absolwent LO im. Bolesława Krzywoustego w Kamieniu Pomorskim, związany z kamieńskimi madrygalistami. Studiował filozofię i Teologię w WSD Księży Pallotynów w Ołtarzewie i na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Ukończył studia doktoranckie na Wydziale Teologii Apostolstwa na UKSW. Jest autorem licznych artykułów dotyczących Brzozdowiec, w tym historii i kultu cudownego obrazu Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej. ”

Przekazuję zaproszenie, które nadesłał proboszcz parafii św. Ottona w Kamieniu Pomorskim ks. kanonik Dariusz Żarkowski oraz przedstawiciele rodzin brzozdowieckich, państwo: Jadwiga Abramowicz, Adam Kordal, Ludwik Wiewiórski, Józef Malinowski.
Zbliża się I rocznica powołania Sanktuarium Cudownego Obrazu Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej z Brzozdowiec w konkatedrze kamieńskiej. Program obchodów rocznicowych jest następujący:
13 września 2011 – wigilia odpustu – msza święta o godz. 19:00.
14 września 2011 – Odpust. Msza święta o godz. 17:00 z udziałem Metropolity Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej, Arcybiskupa Andrzeja Dzięgi.
15 września 2011 – Matki Bożej Bolesnej. Msza święta o godz. 19:00 z udziałem ojca Piotra Zawady.
———————————————————–
Przy tej okazji przekazuję także prośbę ojca Piotra Zawady, zawartą w liście. Jest badaczem historii Cudownego Obrazu z Brzozdowiec i autorem książki „Rany Zbawiciela”. Przygotowuje obecnie monografię książkową o Parafii Brzozdowce. Podzielmy się ciekawymi informacjami, pamiątkami, ciekawostkami. Autor poszukuje wspomnień, fotografii, a także zdjęcia panoramy przedwojennych Brzozdowiec. Jeżeli możemy pomóc, skontaktujmy się z ojcem Piotrem – jak sądzę przez adres Sanktuarium, ale od siebie dodam, że można także pisać na adres: brzozdowce@gmail.com Obiecuję pośredniczyć w przekazaniu materiałów elektronicznych.
Dodam też, że jest to dla mnie osobiście bardzo ważne, ponieważ kiedyś w moim posiadaniu była fotografia szkolna wykonana pod koniec lat 20., na której była także moja Babcia. Niestety fotografia ta zaginęła. Może okaże się, że ktoś ma odbitkę?

Jest możliwość wsparcia renowacji sztandaru brzozdowieckiego.
Apel o wsparcie renowacji sztandaru
Tutaj można obejrzeć jego fotografie i spis fundatorów.

Brzozdowiecki sztandar Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Żeńskiej.
Został poświęcony 27 czerwca 1934 roku. Obecnie – ze względu na stan – zostanie poddany konserwacji, po której wróci do kaplicy. Spis wykonały Panie: Jadwiga Abramowicz i Helena Grzesiak. Informację nadesłała Pani Barbara Suchorowska-Włodarczyk. Spis można pobrać w PDF: Spis fundatorów

Zaproszenie na Sympozjum naukowe, zorganizowane przez Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i Parafię św. Ottona w Kamieniu Pomorskim, 13 września 2010, o godz. 17:00 w Pałacu Biskupim, z okazji ogłoszenia Katedry Kamieńskiej Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bożej Bolesnej.
Zaproszenie przesłał ks. mgr lic. Piotr Zawada.

Tematyka sympozjum:

-Brzozdowce – miasto trzech kultur 1410-1939.

-Zagadnienia artystyczne dotyczące obrazu brzozdowieckiego.

-Kult obrazu Pana Jezusa i M.B. Bolesnej 1746-1945 Brzozdowce, 1945-2010 Kamień Pomorski.

-Unikalne plany kościoła i fotografie sprzed 1939.

PLAKAT SYMPOZJUM

%d blogerów lubi to: