Wesołego Alleluja

18/04/2019

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych składam Czytelniczkom i Czytelnikom tej strony oraz wszystkim, którym Brzozdowce są bliskie, serdeczne życzenia Wesołego Alleluja.

wielkanoc_2019

Przedwojenna pocztówka z Archiwum Polona Biblioteki Narodowej.

Zapraszam do obejrzenia filmu nagranego w Brzozdowcach w maju 2006 roku.

Wszystkim czytelniczkom i czytelnikom tej strony składam serdeczne życzenia: z powinszowaniem Nowego Roku!

80030713

Przedwojenna pocztówka z zasobów Archiwum Polona Biblioteki Narodowej

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia składam serdeczne życzenia czytelniczkom i czytelnikom tej strony oraz wszystkim, którym Brzozdowce są wciąż bliskie.

80030103

Przedwojenna pocztówka z zasobów Archiwum Polona (Biblioteki Narodowej), projekt pędzla Ludwika Stasiaka.

 

DSC_0011Tegoroczne zdjęcia z Brzozdowiec można oglądać w nowo utworzonej galerii Brzozdowce 5. Trzy z nich, wykonane w czerwcu b.r. są autorstwa p. Stanisława Horynia. Dwa przedstawiają budynek dawnej gorzelni, jedno – grobowiec dzierżawcy gorzelni, Wiktora Korzennego. Pozostałe zostały wykonane w sierpniu przez autorkę strony podczas krótkiej wizyty w Brzozdowcach. Zdjęć będzie przybywać w miarę ich opracowania.

Jak informuje P. Stanisław Horyń:

14 września 2018 roku jest odpust brzozdowiecki.

Zapraszam wszystkie Rodziny Brzozdowieckie, sympatyków, znajomych oraz wszystkich, którym jest bliski Cudowny Obraz Brzozdowiecki łaskami słynący, do Sanktuarium Pana Jezusa Ukrzyżowanego i Matki Bolesnej w Kamieniu Pomorskim na:

Odpust, 14 września 2018 o godzinie 17:00

Po odpuście spotkanie brzozdowian z poczęstunkiem w Pałacu Biskupim.

Najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych składam wszystkim czytelnikom tej strony i sympatykom Brzozdowiec.
wielkanoc_2018

Pocztówka wielkanocna projektu Wacława Boratyńskiego. Źródło: Archiwum Biblioteki Narodowej Polona.

 

 

 

Poniżej odczytane z Deklaracji Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych („Szkolnictwo polskie w hołdzie narodowi amerykańskiemu na pamiątkę 150-lecia niepodległości Stanów Zjednoczonych”) podpisy uczniów siedmioklasowej szkoły powszechnej w Brzozdowcach zebrane wiosną 1926 roku. Jeżeli Czytelnicy zauważą jakieś pomyłki, albo mogą pomóc w rozwinięciu inicjałów w całe imiona – proszę o komentarze. Zachowałam pisownię oryginalną.

Lista uczniów zapewne zawiera w sobie pewien klucz, ponieważ, jak wiem z relacji pisemnej Katarzyny z Dąbrowskich Berezowskiej (1919-2002), która naukę w szkole powszechnej w Brzozdowcach rozpoczęła jesienią 1926 roku, „wychowawca [Bronisław Kordal]  ustawił osobno chłopców, osobno dziewczyny i według wzrostu po czworo do jednej ławki”. Można więc przypuszczać, że listę otwierają dzieci najniższego wzrostu.

W nawiasach kwadratowych moje dopiski, a kursywą uzupełnienia, za które dziękuję Czytelniczkom i Czytelnikom strony.

Kl. I. [ołówkiem] 62 osoby [rocznik 1918]

Tadeusz Samotuz, Jakób Szymański, Kazimierz Malec, Michał Wasylczuk, T. Delinowski, J. Raut, J. Szpak, J. Dąbrowski, B. Mazuryk, I. Weiser, J. Kostur, I. Biłous, J. Kozakiewicz, A. Piątkowski, P. Korecki, L. Flank [Hank?], W. Owsik, A. Horyń, P. Dzińdziura, M. Wasylków, J. Heimrot, G. Wasylków, M. Witrowy, P. Ciura, E. Kindij, E. Bilicki, Wermuth, Kawecki, P. Mazuryk,  M. Lawruszenko, B. Kłosowski, D. Martynów, Ch. Danczes, Bronisław Rokaszewski, L. Siedlecki, A. Felsin, M. Grün, Kazimiera Suchorowska, J. Tomos, Ja. Mroczkowska, J. Wójcik, A. Burakowska, R. Scher, M.[aria?] Michajliszyn, Ch. Scher, R. Kłosowska, S. Kłosowska, K. Owsianik, K. Rodakiewicz, S. Wilusz, H. Wewiórska, J. Smereczyńska, M. Szkwirko [?], M. Korecka, E. Mroczkowska, M. Owsianicka, M. Zagórska, Z. Pundur, H. Wallek, L. Wallek, S. Grün, Janina Gawrecka.

Kl. II [piórem] [rocznik 1917, 38 osób]

Czesław Berezowski, T. Burlikowski, L. Diamandstein, Ch. Fried, M. Dydak, J. Kozakiewicz, E. Kuczmynda, B. Manaszczuk, O. Martynów, J. Sieber, S. Sieber, S. Szymański, J. Ukraiński, I. Wasylczuk, A. Wewiórski, I. Weiser, M. Lawroszenko, N. Wallek, I. Sadowy, P. Blidner, M. Dzieńdziura, R. Felsen, B. Kitenplum, M. Kuzyk, Ch. Majer, M. Martynów, S. Popowicz, M. Prokopów, R. Prokopów, R. Ratycz, A.[ntonina?] Sanocka, S. Scher, S. Sieber, M. Soroka, A[niela]. Struk, R. Struk, A. Uboga, K. Zagórska.

Kl. III [rocznik 1916 – 30 osób]

Magierowski, S. Kłosowski, I. Mendocha, S. Berezowski, M. Bideńczuk, I. Kostur, I. [J.?] Szymański, M. Malec, M. Zagórski, M. Mazuryk, W. Hapij, W. Szkwirko, J. Lalak [Lodock?], P. Witrowy, J. I. Mendocha, W. Ciura, A. Mazuryk, I. Ludwińska, K. Guga, I.[J.?] Serafin, I. [J.?] Manaszczuk, A. Kostur, F. Babath, H. Manaszczuk, A. Sawka, Ch. Wallek, A[ntonina?] Wróblicka, R. Thuny, R. Wermuth, E. Dydak.

[Rewers], kl. IV [rocznik 1915 – 29 osób]

Chaim Baumrin, Franciszek Kulpa, Aron Danczes, Samuel Danczes, Emiljan Ludwiński, Chaim Lustig, Michał Kindrat, Marjan Stawiński, Włodzimirz Procyszyn, Mikołaj Ratycz, Juljan Śliwak, Tadeusz Tokarz, Piotr Truchym, Antoni Wójciak, Józef Guga, Chaim Lilien, S. Mroczkowski, Chaja Baumrin, Helena Delinowska, Helena Mroczkowska, Janina Mroczkowska, Marja Horyń, Marja Owsianicka, Emilja Mroczkowska, Helena Pawluś, Helena Suchorowska, Stefania Szpargała, Rachela Strassfeld, Bronisława Jagusiak.

Kl. V. [rocznik 1914 – 36 osób]

Szpak Miron, Edmund Malec, Stanisław Kłosowski, Benjamin Fuks, Michał Kawecki, Czesław Kozar, Stanisław Wołoszynowicz, Stanisław Wasyliszyn, Antoni Śliwak, Stanisław Gawrecki, Dymitr Korecki, Stanisław Kozakiewicz, Tadeusz Zagórski, Michał Kuzyk, Franciszek Malinowski, Józef Paluch, Mendel Thuny, Karol Śliwak, Karol Mroczkowski, Władysław Głowacki, Aniela Dąbrowska, Helena Matusz, Marta Hapij, Marja Bilicka, Magdalena Kostur, Walerja Mroczkowska, Janina Wewiórska, Stanisława Kostur, Jadwiga Berezowska, Chana Storch, Apolonja Owsik, Franciszka Kłosowska, Dreizie Salzmann, Sara Majer, Emilja Mroczkowska, Anna Uboga.

Kl. VI [rocznik 1913 – 13 osób]

Ludwińska, R. Seidel, Ch. Wermuth, F. Hutter, E. Schönfeld, H. Tatarewicz, E. Kłosowska, Bronisław Mroczkowski, S. Paszka, A. Hodowany, Stanisław Mroczkowski, K. Burlikowski, J. Wróblicki.

Kl. VII [rocznik 1912 – 28 osób] Wewiórska, E. Łodziakówna, M. Kulpówna, E. Kozłowska, B. / R. Magierowska, H. Witrowa, J. Wasylczuk, T. Berezowski, J. Prodyus, T. Gawrecki, Tadeusz Mroczkowski, J. Guga, Suchorowski E[dward], E. Mendocha, J. Ukrainski, M. Mendocha, I. Hei[m]roth, Kazimierz Kordal, H. Kordal, M. Ciura, S. Zubrzycki, S. Magierowski, W. Kłosowski, B. Heimroth, Karol Suchorowski, Jan Szpadt, C. Guga, J. Wasylczuk.

 

Na stronie internetowej Polska 1926 – Portret zbiorowy II RP opublikowano skany ksiąg składających się na wielotomowe archiwum – Deklarację Podziwu i Przyjaźni dla Stanów Zjednoczonych. Zbierane między kwietniem a lipcem 1926 roku podpisy pochodzą z bardzo wielu miejscowości, wśród których nie zabrakło Brzozdowiec. Społeczność brzozdowiecka reprezentowana jest przez dwie grupy uczniów siedmioklasowej szkoły powszechnej: na awersie klasy I-III a na rewersie klasy IV-VII oraz grono pedagogiczne.

http___www.polska1926.pl_017_0089

Źródło: Portal Ośrodka KARTA Polska 1926. Portret zbiorowy II RP.

Jak można dowiedzieć się z ozdobnego nagłówka karty wypełnionej w maju 1926 roku Brzozdowcach, kierownikiem szkoły był wówczas Juljan Leżohupski, opiekunem – Józef Wasylczuk, a inspektorem Jan Kościelny. Na rewersie dokumentu widnieją także podpisy kadry szkolnej, którą stanowiły nauczycielki: Marja Kordalówna, Stefanja Kordalowa, Kazimiera Mayerowa i Zofja Śliwakówna oraz katecheci obu obrządków:  ks. Bronisław Wojtanowski (katecheta obrządku łacińskiego) i ks. Mikołaj Hapij (proboszcz i katecheta obrządku greckokatolickiego).

http___www.polska1926.pl_017_0090

Źródło: Portal Ośrodka KARTA Polska 1926. Portret zbiorowy II RP.

Portal Polska 1926. Portret zbiorowy II RP tworzony jest przez Ośrodek KARTA w ramach projektu 1918-2018 Nieskończenie Niepodległa. Administratorzy portalu zachęcają do współpracy przy odczytywaniu nazwisk i uzupełnianiu biogramów osób podpisanych na dokumentach.

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych składam wszystkim Czytelniczkom i Czytelnikom tej strony serdeczne życzenia zdrowia, radości i wszelkiej pomyślności.

00126

Pocztówka wielkanocna z pocz. XX w. , autor nieznany (Archiwum Polona)

%d blogerów lubi to: